Wpływ leczenia osteoporozy na śmiertelność: Metaanaliza