Czołowe czasopisma naukowe w dziedzinie osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych z wyższym Impact Factor
Czołowe czasopisma naukowe w dziedzinie osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych z wyższym Impact Factor Drukuj Email
wtorek, 07 sierpnia 2018 10:26
Osteoporosis International, Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research oraz Archives of Osteoporosis w drugiej połowie lipca opublikowały informację o aktualnie wyliczonym IF w oparciu o wskaźniki cytowań. 

Osteoporosis International (OI) to czasopismo powstałe jako efekt współpracy International Osteoporosis Foundation (IOF) oraz National Osteoporosis Foundation (NOF). Działalność publikacyjna sprowadza się do osteoporozy oraz innych chorób metabolicznych kości w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Aktualnie przy uzyskanym w 2017 roku IF wynoszącym 3,856 (IF 5-letni 4,011) czasopismo zajmuje 43/143 miejsce w zakresie czasopism w kategorii Endokrynologia/Metabolizm. Redaktorami czasopisma są John A. Kanis oraz Felicia Cosman. 

Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research to czasopismo publikujące głównie badawcze prace kliniczne oraz przeglądy w zakresie struktury i funkcji tkanki kostnej a także innych tkanek mięśniowo-szkieletowych. Oprócz skupiania się na biologii komórkowej, czasopismo publikuje również prace z zakresu chorób kostnych, metabolizmu mineralnego kości oraz zależność mięsień-kość. Uzyskany w 2017 roku IF wynoszący 3,293 (IF 5-letni 3,315) plasuje to czasopismo na 59/143 pozycji w kategorii czasopism Endokrynologia/Metabolizm. Redaktorami czasopisma są Stuart Ralston oraz Rene Rizzoli. Za sekcję mięśniowo-szkieletową odpowiada Roger Fielding.  

Ostatnie czasopismo, najmłodzsze w tej grupie, pod redakcją Johna A. Kanisa oraz Felicii Cosman to Archives of Osteoporosis (AO). Podobnie jak OI, czasopismo to jest wspólną inicjatywą International Osteoporosis Foundation (IOF) oraz National Osteoporosis Foundation (NOF). Działalność publikacyjna skupia się w głównej mierze na specyfice poszczególnych regionów geograficznych w zakresie epidemiologii osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych. W 2017 roku Archives of Osteoporosis uzyskało IF 2,382 (poprzedni rok - 2,387). Uzyskany I
F plasuje AO na 100/143 miejscu w kategorii Endokrynologia/Metabolizm oraz na 24/74 w kategorii Ortopedia.

Źródło: https://www.iofbonehealth.org/news/announcing-higher-impact-factors-iof-journals-portfolio 
 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2020.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl